7020 sayılı Kanun Kapsamında Borçların Yapılandırılması

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamına giren ve/veya prim borçlusu mükelleflerin Hazine ve Maliye Bakanlığının Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No:10) ve SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün 15.11.2018 tarihli ve 2018/39 sayılı Genelgesi hükümleri uyarınca ilgili kurumlara müracaatta bulunarak yararlanabileceği hususu üyelerimize duyurulur.

www.resmigazete.gov.tr/main.aspx

kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/146955

Duyuruya ait ayrıntılı dosyayı indirmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayın.

userfiles/file/TOBB%207020%20say%C4%B1l%C4%B1%20Kanun%20Kapsam%C4%B1nda%20Bor%C3%A7lar%C4%B1n%20Yap%C4%B1land%C4%B1r%C4%B1lmas%C4%B1.pdf

MAİL LİSTEMİZE ABONE OLUN

Son gelişmeler hakkında anında bilgi almak için mail listemize abone olun.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel: 0(424) 238 64 06
Fax: 0(424) 218 49 04
Email: info@elazigtb.org.tr

Elazığ Ticaret Borsası
Çarşı Mahallesi Hacı Hayri Caddesi No 11/P-7 Merkez/Elazığ