7159 sayılı Kanun’un; 7143 sayılı Kanun Çerçevesinde Taksitlendirilmek Suretiyle Yapılandırılan Kamu Borçlarına İlişkin Düzenlemesi

28.12.2018 tarihinde 30639 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan 7159 sayılı “Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” da 7143 sayılı Kanun ile yapılandırılmış olan borçlarla ilgili düzenlemeye de yer verilmiştir.

Bu çerçevede; kamuya olan borçlarını ödemek için, 7143 sayılı Kanun’a uygun şekilde yapılandırma başvurusunda bulunarak taksitle ödeme seçeneğini tercih eden ve 28.12.2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar ödemeleri koşulu ile yapılandırma kapsamında kabul edileceklerdir.

Bu kapsama Borsamıza olan borsa yıllık aidatı ve borsa tescil ücretleri borçları asıllarını taksitle ödeme seçeneğine başvurarak yapılandıran üyelerimiz de girmektedir.

7159 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme gereğince; 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar yapılacak ödemelere borcun asıl ödenmesi gerektiği tarihten (yapılandırma kapsamında ödenmesi gereken taksitin son ödeme tarihi), ödeme tarihine kadar (bu tarih dahil) geçen süre için 6193 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun kapsamında belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı uygulanacaktır.

Kanun’un konuya ilişkin hükmünden yararlanılabilmesi için ayrıca yazılı bir başvuru aranılmayacak olup aşağıdaki hususlar aranacaktır:

7143 sayılı Kanun kapsamında borçların yapılandırılmış olması,

28/12/2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarların süresinde ödenmemesi nedeniyle Kanun hükümlerinin ihlal edilmiş olması,

İhlale neden olan tutarların, ödenmesi gereken tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 28/2/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi, gerekmektedir.

Sayın üyelerimize saygı ile duyurulur.

7159  Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)

7143   Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

MAİL LİSTEMİZE ABONE OLUN

Son gelişmeler hakkında anında bilgi almak için mail listemize abone olun.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel: 0(424) 238 64 06
Fax: 0(424) 218 49 04
Email: info@elazigtb.org.tr

Elazığ Ticaret Borsası
Çarşı Mahallesi Hacı Hayri Caddesi No 11/P-7 Merkez/Elazığ