Büyükbaş - Küçükbaş Deri ve Sakatat İhalesi

Üye İşyerlerimizce kesimi yapılan büyükbaş/küçükbaş hayvanlardan elde edilen deri, sakatatlar ve yan ürünlerin 4'er aylık dönemler halinde online sistem ile satışları gerçekleştirilmektedir.

Kombina Müdürlüklerince; 01/05/2021-31/08/2021 tarihleri arasında küçükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek deri, bağırsak ve sakatatlar ile büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek deri (kelle derisi dahil), sakatat ve yan ürünlerin (Hayvansal yağlar hariç) Online teklif toplama usulü ile yapılacaktır.

Teklif toplama, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü internet sayfasından yapılacaktır. Ön teklif verme tarihi ve saati: 06.04.2021 saat 10:00'dan 08.04.2021 saat 16:00'e kadardır.

İhale için gerekli belgeler, 31.03.2021 tarihi saat 14:00'a kadar incelenmesi ve değerlendirilmesi için Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı, Et ve Et Ürünleri Pazarlama Şube Müdürlüğü'ne sevk edilmek üzere, Et ve Süt Kurumu Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğüne kayıt için teslim edilecektir.

2021 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz ve Ağustos aylarında Kombina Müdürlüğümüzce üretilecek olan büyükbaş sırttan düşme hayvan derileri (kelle derileri dahil), küçükbaş hayvan deri ve bağırsakları, büyükbaş hayvan sakatatlar ve yan ürünleri (hayvansal yağlar hariç) ile küçükbaş hayvan sakatatları satışları aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğümüzce aşağıda belirtilen tarihlerde satışa çıkartılacaktır.

  • Sırttan düşme büyükbaş hayvan derileri (kelle derisi dahil) 13 Nisan Salı günü saat 10:00'da
  • Küçükbaş hayvan derileri 13 Nisan Salı günü saat 14:00'te
  • Küçükbaş hayvan bağırsakları 13 Nisan Salı günü saat 16:00'da
  • Büyükbaş hayvan sakatat ve yan ürünlerinin (Hayvansal yağlar hariç) 14 Nisan Çarşamba günü saat 10:00'da
  • Küçükbaş hayvan sakatatları 14 Nisan Çarşamba günü saat 14:00'te


Konuyla ilgili olarak teminat miktarları ve şartnamelere aşağıda bulunan linkler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Üyelerimize duyurulur.

 

EK-1 Büyükbaş Hayvan Sakatat ve Yan Ürünleri İle Hayvansal Yağ Şartnamesi

userfiles/file/EK-1%20B%C3%BCy%C3%BCkba%C5%9F%20Hayvan%20Sakatat%20ve%20Yan%20%C3%9Cr%C3%BCnleri%20ile%20Hayvansal%20Ya%C4%9F%20%C5%9Eartnamesi.docx 


EK-2 Büyükbaş Hayvan Sırttan Düşme Deri Şartnamesi

userfiles/file/EK-2%20B%C3%BCy%C3%BCkba%C5%9F%20Hayvan%20S%C4%B1rttan%20D%C3%BC%C5%9Fme%20Deri%20%C5%9Eartnamesi.docx


EK-3 Küçükbaş Hayvan Deri ve Bağırsak Şartnamesi

userfiles/file/EK-3%20K%C3%BC%C3%A7%C3%BCkba%C5%9F%20Hayvan%20Deri%20ve%20Ba%C4%9F%C4%B1rsak%20%C5%9Eartnamesi.docx


EK-4 Küçükbaş Hayvan Sakatat Şartnamesi

userfiles/file/EK-4%20K%C3%BC%C3%A7%C3%BCkba%C5%9F%20Hayvan%20Sakatat%20%C5%9Eartnamesi.docx


EK-5 Geçici Teminat Miktarları

userfiles/file/EK-5%20Ge%C3%A7ici%20Teminat%20Miktarlar%C4%B1.docx

MAİL LİSTEMİZE ABONE OLUN

Son gelişmeler hakkında anında bilgi almak için mail listemize abone olun.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel: 0(424) 238 64 06
Fax: 0(424) 218 49 04
Email: [email protected]

Elazığ Ticaret Borsası
Çarşı Mahallesi Hacı Hayri Caddesi No 11/P-7 Merkez/Elazığ