0(424) 238 6406
0(530) 053 2352
Çarşı M. Hacı Hayri C. 11/P-7 Elazığ

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) Bölgesel Seminerleri

Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde adlarına C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1, R2, M1, M2, P1, P2, T1 ve/veya T2 yetki belgesi düzenlenmiş firmaların, faaliyetlerine ilişkin bilgilerini Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine (U-ETDS), elektronik olarak eklemeleri/iletmeleri zorunlulukları kapsamında gerçek ve tüzel kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde, katılımcıların soru ile görüş ve önerilerini hem sistem üzerinden mesaj yazmak suretiyle iletebileceği, hem de sistem üzerinden söz isteyip sözlü olarak iletebilecekleri webinar üzerinden düzenlenmesi planlanan bölgesel elektronik toplantılar kapsamında hazırlanan seminer planı ve toplantı linklerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


Doğu Anadolu Bölge Odaları (Elazığ Dahil)

Tarih: 23.06.2021

Saat: 14:00 - 18:00

 

Toplantı Linki: tobb-org.zoom.us/j/98574207613

Seminer Planı: userfiles/file/7189d7c5cfc64f5e93d8b1001edafd17.xlsx


Üyelerimize duyurulur.