0(424) 238 6406
0(530) 053 2352
Çarşı M. Hacı Hayri C. 11/P-7 Elazığ
Giriş Yap | Üye Ol

Gerçek Kişi

KAYIT İÇİN GEREKENLER

 

* İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi,

* Noter tasdikli imza sirküleri (Asıl),

* Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği ( Vatandaşlık numarası ile) ,

* İkametgah ilmühaberi veya tezkeresi,

* Yeni çekilmiş 3 adet fotoğraf,

* Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge,

* Mevzuatla istenen veya birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler.