0(424) 238 6406
0(530) 053 2352
Çarşı M. Hacı Hayri C. 11/P-7 Elazığ
Giriş Yap | Üye Ol

Tüzel Kişi

KAYIT İÇİN GEREKENLER

 

* Tescil ilanının yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi,

* Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri (Aslı),

* Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı (vatandaşlık numaralarını da gösterir) nüfus cüzdanı örneği,

* Temsilcilerin yeni çekilmiş 3 adet fotoğrafları,

* Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi,

* Ortakların (vatandaşlık numaralarını da gösterir) nüfus cüzdanı fotokopisi,

* Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge,

* Yetkili kişilerin vergi numaraları,