0(424) 238 6406
0(530) 053 2352
Çarşı M. Hacı Hayri C. 11/P-7 Elazığ
Giriş Yap | Üye Ol

UMEM

Projenin Amacı

"DEZAVANTAJLI KİŞİLERİN SOSYAL ENTEGRASYONU ile İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ" Projesi kapsamında İlin hayvancılığının sunduğu ana hammadde kaynaklarından mevcut olan hayvansal üretim potansiyelini sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda değerlendirerek Zootekni alanında uzmanlaşmış, Büyük ve küçükbaş hayvanların bakımını yapan, Hayvanların beslenmesi,hayvansal ürünlerinin işlenilmesi(Hayvanlardan elde edilen yan ürünler, et, süt, yumurta) ile ilgili çalışmaları yapan, Hayvanları sağlıklı olarak Kesime hazır hale getiren, hayvanların ve hayvansal ürünlerin pazarlanması ile ilgili işleri düzenleyen, genellikle kliniklerde, besicilik işletmelerinde gezer durumdaki sürülerde, özel veya kamu işletmelerinde çalışma imkanı bulabilen son üç yılda işsiz dezavantajlı 18-29 yaş arası en az okuma yazması olan 50 vasıfsız, işsiz insanı (kadın-erkek) 8 Ay boyunca eğitmek .

 

PROJENİN SÜRECİ

Eğitim programı gün içinde 6 saat olarak planlanmıştır. Haftada 5 gün eğitim verilecektir. Katılımcılara verimli eğitim verebilmek açısından 50 kişilik kursiyerler 25’er kişilik 2 gruba ayrılacaktır. 2 grup da 8 ay boyunca eğitim alacaklardır. Eğitim sonunda sınava alınıp başarı gösterenlere sertifikaları verilecektir.

 

PROJENİN KAPSAMI

Eğitime katılan kişiler eğitim sonunda aşağıdaki konularda sektördeki ihtiyaçları karşılayacak düzeyde eğitim almış olacaklardır:

Mesleki Yabancı Dil

İletişim ve İnsan İlişkileri

Servis Hizmetleri ve Uygulamaları(Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi)

Türkçe-Etkili ve Güzel Konuşma (Diksiyon)

Temizlik ve Hijyen ile Genel Beceri

Zootekni ve Gıda İle Tarım Yönetimi (Toprak, bitki, yem, gübre analizlerinin değerlendirilmesi ve tavsiye verilmesi, Münavebe, üretim teknikleri, bitki bakımı, hasat, depolama, işleme tekniği ve pazarlama, Bitki koruma, hayvan sağlığı, hayvan bakımı, besleme, hayvansal ürünlerin işleme ve pazarlaması, Mekanizasyon ve tarımsal inşaat)

İşçi sağlığı ve İş Güvenliği

Bilgisayar

Gıda Teknolojisi

Girişimcilik

Rehberlik ve Danışmanlık

Hayvan sağlığı, hayvan bakımı, besleme, hayvansal ürünlerin işleme ve pazarlaması