0(424) 238 6406
0(530) 053 2352
Çarşı M. Hacı Hayri C. 11/P-7 Elazığ
Giriş Yap | Üye Ol

IPARD Kırsal Kalkınma Destekleri Bilgilendirme Semineri (Webinar – İnternet Üzerinden)

21 Ocak 2021 Perþembe – Saat: 14:00

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu iþbirliğinde TKDK Baþkanı Dr. Muhammed Adak’ın katılımı ile gerçekleþtirilecek olan seminerde proje baþına %40 ile %70 destek oranı bulunan 125 Milyon Avro bütçeli IPARD II 10. Baþvuru Çağrısı anlatılacak olup, seminer sonunda katılımcıların konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır.