0(424) 238 6406
0(530) 053 2352
Çarşı M. Hacı Hayri C. 11/P-7 Elazığ
Giriş Yap | Üye Ol

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

2 Mart 2021 Salı – Saat: 14:00

TOBB, MEB ve OSBÜK iþ birliğinde internet üzerinden gerçekleþtirilecek olan seminerde; Mesleki Eğitim Merkezlerinde uygulanan çıraklık, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik eğitimleri ile iþletmelere yönelik devlet katkısı vb. konular anlatılacak olup seminer sonunda konu hakkındaki sorular cevaplandırılacaktır.

Seminere katılım ve detaylı bilgi için:

tobb.org.tr/Documents/2021/MESLEK%C4%B0%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%20MERKEZLER%C4%B0%20B%C4%B0LG%C4%B0LEND%C4%B0RME%20SEM%C4%B0NER%C4%B0.pdf